Bố 600 PVC

Lưới 3 lớp 230 - 250 gams

Bố 600 2 màu PVC

Bố 900 PVC

Bố 1680 PVC

420 PVC

Bố 600 2 màu PVC họa tiết

Dù xéo

Dù bóng trang trí

Dù tổ ông

600 lưng dẻo

Dù lạnh

Lưới 3 lớp cao cấp

900 PU

Áo da

Vải canvas