Bảng Giá Túi

Bảng giá túi canvas – tote

Số Lượng

Đơn Giá (VNĐ) *

Thời Gian

Ghi chú

100 – < 300

100.000 – 200.000

10 – 15 ngày

 May mẫu miễn  phí

 Giao hàng đúng hẹn

 Hỗ trợ thiết kế

 In thêu sắc nét

300 – < 500

80.000 – 100.000

15 – 20 ngày

500 – 1.000

70.000 – 90.000

15 – 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 – 40 ngày

Bảng giá túi vải không dệt

Số Lượng

Đơn Giá (VNĐ) *

Thời Gian

Ghi chú

100 – < 300

100.000 – 200.000

10 – 15 ngày

 May mẫu miễn  phí

 Giao hàng đúng hẹn

 Hỗ trợ thiết kế

 In thêu sắc nét

300 – < 500

80.000 – 100.000

15 – 20 ngày

500 – 1.000

70.000 – 90.000

15 – 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 – 40 ngày

Bảng giá túi trống

Số Lượng

Đơn Giá (VNĐ) *

Thời Gian

Ghi chú

100 – < 300

100.000 – 200.000

10 – 15 ngày

 May mẫu miễn  phí

 Giao hàng đúng hẹn

 Hỗ trợ thiết kế

 In thêu sắc nét

300 – < 500

80.000 – 100.000

15 – 20 ngày

500 – 1.000

70.000 – 90.000

15 – 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 – 40 ngày

Bảng giá túi đeo chéo

Số Lượng

Đơn Giá (VNĐ) *

Thời Gian

Ghi chú

100 – < 300

100.000 – 200.000

10 – 15 ngày

 May mẫu miễn  phí

 Giao hàng đúng hẹn

 Hỗ trợ thiết kế

 In thêu sắc nét

300 – < 500

80.000 – 100.000

15 – 20 ngày

500 – 1.000

70.000 – 90.000

15 – 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 – 40 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *